Kursrückblick (Zertifizierungen)

Folgende Kurse wurden zertifiziert:

 

2023 Basiskurse

 • 1/23 München (Maier)
 • 1/23 Hannover (Stolte, Böhmer)
 • 2/23 Berlin (Koßagk)
 • 2/23 Berlin (Stolte)
 • 3/23 Jena (Scheingraber)
 • 3/23 Bubendorf (Frey Tirri)
 • 3/23 Düsseldorf (Küppers, Quaas)
 • 3/23 Dresden (Hirchenhain)
 • 4/23 Düsseldorf (Küppers)
 • 4/23 Erlangen (Mehlhorn, Gaß)
 • 4/23 Berlin (Stolte)
 • 6/23 Reutlingen(Menton)
 • 6/23 Dortmund (Hilal)
 • 6/23 Wien (Hefler)
 • 6/23 Tegernsee (Stamm)
 • 10/23 Reutlingen (Menton)
 • 11/23 Berlin (Menton)
 • 11/23 Leipzig (Quaas)
 • 12/23 Dortmund (Hilal)

2023 Fortgeschrittenenkurse

 • 1/23 Linz (Hefler)
 • 3/23 Tübingen (Henes)
 • 4/23 Köln (Küppers)
 • 6/23 Stralsund (Quaas)
 • 10/23 Berlin (Koßagk)
 • 10/23 Graz (Reich)
 • 11/23 Essen (Piczlewicz)
 • 11/23 Hannover (Böhmer, Stolte)
 • 11/23 Basel (Kind)

2022 Basiskurse

 • 1/22 Hannover (Stolte, Böhmer)
 • 1/22 München (Maier)
 • 2/22 Berlin (Menton)
 • 2/22 Berlin (Koßagk)
 • 2/22 Berlin (Stolte)
 • 3/22 Düsseldorf (Küppers, Quaas)
 • 3/22 Liesthal (Frey Tirri)
 • 3/22 St. Moritz (Frey Tirri)
 • 4/22 Jena (Scheungraber)
 • 4/22 Berlin (Stolte)
 • 5/22 München (Maier)
 • 5/22 Kiel (Hagemann)
 • 5/22 Dortmund (Hilal)
 • 6/22 Stralsund (Quaas)
 • 6/22 Tegernsee (Stamm)
 • 7/22 Tübingen (Henes)
 • 7/22 Frankfurt/Main (Küppers)
 • 11/22 Köln (Küppers)
 • 11/22 Leipzig (Quaas)
 • 11/22 Graz (Reich)
 • 11/22 Ansbach (Koch)

2022 Fortgeschrittenenkurse

 • 1/22 Linz (Hefler)
 • 3/22 Dresden (Hirchenhain)
 • 5/22 Hechingen (Menton)
 • 5/22 Erlangen (Mehlhorn, Gaß)
 • 5/22 Düsseldorf (Küppers)
 • 9/22 Walsrode (Koßagk)
 • 9/22 Dortmund (Hilal, Scheungraber)
 • 11/22 Berlin (Böhmer)
 • 11/22 München (Dannecker, Maier)
 • 11/22 Basel (Kind)

2021 Basiskurse

 • 1/21 München (Maier)
 • 2/21 Berlin (Koßagk)
 • 3/21 Düsseldorf (Küppers)
 • 3/21 Jena (Scheingraber)
 • 3/21 Basel (Frey-Tirri, Kind)
 • 3/21 Dortmund (Hilal)
 • 4/21 Dresden (Hirchenhain)
 • 6/21 Erlangen (Mehlhorn))
 • 6/21 Linz (Hefler)
 • 10/21 Dortmund (Hilal)
 • 10/21 Hechingen (Menton)
 • 10/21 Köln (Küppers)
 • 11/21 Leipzig (Quaas)
 • 11/21 Berlin (Stolte)
 • 11/21 Karlsruhe (Henes)
 • 11/21 Berlin (Menton)

2021 Fortgeschrittenenkurse

 • 1/21 Linz (Hefler)
 • 5/21 Hannover (Böhmer, Stolte)
 • 7/21 Tübingen (Henes)
 • 7/21 Jena (Scheingraber)
 • 8/21 Stralsund (Quaas)
 • 8/21 Köln (Küppers)
 • 9/21 Berlin- Jahrestagung (Küppers)
 • 10/21 Berlin (Koßagk)
 • 11/21 Berlin (Böhmer, Stolte)
 • 11/20 Basel (Kind, Frey-Tirri)

2020 Basiskurse

 • 1/20 München (Maier)
 • 1/20 Chieming (Stolte)
 • 2/20 Obergurgel (Reich)
 • 2/20 Berlin (Stolte)
 • 2/20 Hamburg (Stamm)
 • 2/20 Freiburg (Maier)
 • 2/20 Schönefeld (Koßagk)
 • 3/20 München (Maier)
 • 3/20 Düsseldorf (Küppers)
 • 5/20 Jena (Scheingraber)
 • 5/20 Papenburg (Koßagk)
 • 6/20 Linz (Hefler)
 • 6/20 Tegernsee (Stamm)
 • 8/20 Dortmund (Hilal)
 • 9/20 Wilhelmshafen (Stamm)
 • 9/20 Liesthal (Frey-Tirri, Kind)
 • 9/20 Tübingen (Henes)
 • 9/20 Hannover (Stolte)
 • 11/20 Leipzig (Quaas)
 • 11/20 Karlsruhe (Henes)

2020 Fortgeschrittenenkurse

 • 1/20 Linz (Hefler)
 • 2/20 Erlangen (Mehlhorn, Koch)
 • 3/20 Dresden (Hirchenhain, Quaas)
 • 9/20 Jesteburg (Brummer)
 • 10/20 Weitenburg (Menton)
 • 10/20 Düsseldorf (Küppers)
 • 11/20 Berlin (Böhmer, Stolte)
 • 11/20 München (Maier, Dannecker)
 • 11/20 Basel (Kind, Frey-Tirri)

2019 Basiskurse

 • 1/19 München (Maier)
 • 2/19 Schönefeld (Koßagk)
 • 2/19 Berlin (Böhmer)
 • 2/19 Düsseldorf (Küppers)
 • 3/19 Dresden (Hirchenhain)
 • 3/19 St. Moritz (Frey-Tirri)
 • 3/19 Papenburg (Koßagk)
 • 3/19 München (Maier)
 • 3/19 Liestal (Frey-Tirri)
 • 3/19 Zams (Reich)
 • 4/19 Darmstadt (Quaas)
 • 4/19 Hamburg (Quaas)
 • 5/19 Berlin (S. Menton)
 • 5/19 Wernigerode (Hirchenhain)
 • 5/19 München (Maier)
 • 5/19 Essen (Lellé)
 • 6/19 Linz (Hefler)
 • 6/19 Wien (Hefler)
 • 6/19 Berlin (Böhmer)
 • 6/19 Erlangen (Koch)
 • 6/19 Neumünster (Hagemann, Luyten)
 • 9/19 Wiesbaden (Quaas)
 • 9/19 Weimar (Scheungraber)
 • 9/19 Dortmund (Hilal)
 • 9/19 Hannover (Böhmer)
 • 10/19 Weitenburg (S. Menton)
 • 10/19 Magdeburg (Hirchenhain)
 • 10/19 Berlin (Böhmer)
 • 11/19 Soest (Hirchenhain)
 • 11/19 Leipzig (Quaas)
 • 11/19 Bochum (Küppers, Lellé)
 • 11/19 Köln (Lellé)
 • 12/19 Berlin (S.Menton)

2019 Fortgeschrittenenkurse

 • 1/19 Linz (Hefler)
 • 1/19 Krefeld (Koßagk)
 • 4/19 Jena (Scheungraber)
 • 4/19 Essen (Piczlewicz, Koßagk)
 • 5/19 Stralsund (Quaas, Küppers)
 • 6/19 Tübingen (Henes, Quaas)
 • 9/19 Dresden (Küppers, Link)
 • 10/19 Schönefeld (Koßagk, Budner)
 • 11/19 Graz (Reich)
 • 11/19 Basel (Frey-Tirri, Kind)
 • 11/19 Hürth (Küppers, Quaas)

2018 Basiskurse

 • 1/18 München (Maier)
 • 1/18 Jena (Scheungraber)
 • 2/18 Obergurgel (Reich)
 • 2/18 Schönefeld (Koßagk, Budner)
 • 2/18 Berlin (Böhmer)
 • 3/18 Düsseldorf (Küppers)
 • 3/18 München (Maier)
 • 3/18 St. Moritz (Frey Tirri)
 • 4/18 Hannover (Böhmer)
 • 4/18 Berlin (Quaas, Torsten)
 • 4/18 Papenburg (Koßagk)
 • 4/18 Tübingen (Henes)
 • 4/18 Liestal (Frey Tirri)
 • 5/18 Stralsund (Quaas)
 • 5/18 Krefeld (Koßagk, Budner)
 • 6/18 Neumünster (Hagemann)
 • 6/18 Berlin (Böhmer)
 • 6/18 Wien (Hefler)
 • 6/18 Essen (Piczlewicz)
 • 6/18 Berlin (Menton)
 • 9/18 Wiesbaden (Quaas)
 • 9/18 Dortmund (Hilal)
 • 10/18 Hannover (Böhmer)
 • 11/18 Leipzig (Quaas)
 • 11/18 Soest (Quaas)
 • 11/18 Köln (Küppers)

2018 Fortgeschrittenenkurse

 • 1/18 Linz (Hefler)
 • 3/18 Dresden (Quaas)
 • 4/18 Weitenburg (Menton)
 • 6/18 Düsseldorf (Küppers)
 • 6/18 Erlangen (Mehlhorn)
 • 9/18 Jesteburg (Brummer)
 • 11/18 Berlin (Böhmer)
 • 11/18 München (Maier, Dannecker)
 • 12/18 Basel (Kind)

2017 Basiskurse

 • 1/17 München (Maier)
 • 1/17 Siegen (Stamm)
 • 2/17 Obergurgel (Reich)
 • 2/17 Berlin (Böhmer)
 • 2/17 Berlin Schönefeld (Koßagk)
 • 3/17 München (Maier)
 • 3/17 Düsseldorf (Küppers, Quaas)
 • 3/17 Dresden (Quaas, Link)
 • 3/17 Münster (Quaas)
 • 4/17 Liesthal (Frey-Tirri)
 • 5/17 Düsseldorf (Küppers)
 • 6/17 Berlin (Böhmer)
 • 6/17 Wien (Hefler)
 • 8/17 Marburg (Quaas)
 • 9/17 Wiesbaden (Quaas)
 • 10/17 Dortmund (Hilal)
 • 11/17 Leipzig (Quaas)
 • 11/17 Freiburg (Maier)
 • 11/17 Weitenburg (Menton)
 • 12/17 Erlangen (Mehlhorn)

2017 Fortgeschrittenenkurse

 • 1/17 Basel (Kind)
 • 1/17 Jena (Scheungraber)
 • 1/17 Linz (Hefler)
 • 2/17 Tübingen (Henes)
 • 3/17 Essen (Piczlewicz)
 • 5/17 Stralsund (Quaas)
 • 9/17 Hamburg (Küppers)
 • 10/17 Berlin-Schönefeld (Koßagk)
 • 11/17 Köln (Küppers)
 • 12/17 Basel (Kind)
 • 12/17 Garmisch (Küppers)

 

2016 Basiskurse

 • 1/16 Damme (Lellé)
 • 1/16 Jena (Scheungraber)
 • 1/16 Dresden (Link, Quaas)
 • 1/16 Erlangen (Mehlhorn)
 • 1/16 München (Maier)
 • 2/16 Obergurgel (Reich)
 • 2/16 Berlin-Schönefeld (Budner, Koßagk)
 • 2/16 Berlin (Böhmer)
 • 3/16 Düsseldorf (Küppers, Quaas)
 • 3/16 Soest (Stamm)
 • 3/16 München (Maier)
 • 4/16 Stralsund (Quaas)
 • 4/16 Liesthal (Frey-Tirri)
 • 4/16 Berlin (Torsten)
 • 5/16 Essen (Piczlewicz, Koßagk)
 • 6/16 Berlin (Böhmer)
 • 6/16 Tübingen (Henes)
 • 7/16 München (Dian)
 • 7/16 Dortmund (Reich)
 • 9/16 Rotenburg a.d. Fulda (Quaas, Link)
 • 9/16 Köln (Küppers)
 • 9/16 Wiesbaden (Quaas)
 • 10/16 Leipzig (Quaas)
 • 11/16 Köln (Küppers)
 • 11/16 Göttingen (Koßagk)
 • 11/16 Wien (Hefler)

 

2016 Fortgeschrittenenkurse

 • 1/16 Linz (Hefler)
 • 4/16 Weitenburg (Menton)
 • 6/16 Düsseldorf (Küppers)
 • 7/16 Erlangen (Mehlhorn)
 • 9/16 Jesteburg (Brummer)
 • 10/16 Saarbrücken (Küppers)
 • 11/16 Graz (Reich)
 • 11/16 München (Dannecker, Maier)
 • 12/16 Berlin (Böhmer)

 

2015 Basiskurse

 • 1/15 Krefeld (Koßagk)
 • 1/15 Jena (Scheungraber)
 • 1/15 Dresden (Link)
 • 1/15 Saarbrücken (Küppers)
 • 1/15 Berlin (Torsten)
 • 1/15 München (Maier)
 • 2/15 Obergurgel (Hefler)
 • 2/15 Berlin Schönefeld (Koßagk)
 • 2/15 Berlin (Böhmer)
 • 3/15 Düsseldorf, Foko (Quaas)
 • 3/15 Nauders (Küppers)
 • 3/15 Greifswald (Quaas)
 • 3/15 München (Maier)
 • 4/15 Bruderholz (Frey-Tirri)
 • 5/15 Drübeck (Link)
 • 5/15 Homburg (Küppers)
 • 6/15 Berlin (Böhmer)
 • 6/15 Erlangen (Mehlhorn)
 • 6/15 Soest (Stamm)
 • 7/15 Lübeck (Beyer)
 • 8/15 Köln (Küppers)
 • 9/15 Wiesbaden (Quaas)
 • 10/15 Köln (Quaas)
 • 10/15 Siegen (Stamm)
 • 11/15 Wien (Hefler)
 • 11/15 Leipzig (Quaas)
 • 11/15 Weitenburg (Menton)

 

2015 Fortgeschrittenenkurse

 • 1/15 Linz (Hefler)
 • 4/15 Stralsund (Heinrich)
 • 4/15 Tübingen (Henes)
 • 6/15 Jena (Scheungraber)
 • 6/15 Freiburg (Möckel)
 • 9/15 Münster (Küppers, Lellé)
 • 10/15 Berlin-Schönefeld (Koßagk)
 • 11/15 Graz (Reich)

 

2014 Basiskurse

 • 1/14 München (E. Maier)
 • 2/14 Berlin (Budner, Koßagk)
 • 2/14 Düsseldorf (Quaas)
 • 3/14 Mainz (Quaas)
 • 3/14 Saarbrücken (Küppers)
 • 4/14 Greifswald (Quaas)
 • 4/14 Köln (Küppers)
 • 5/14 Tübingen (Henes)
 • 5/14 Weitenburg (Menton)
 • 6/14 Berlin (A. Schneider)
 • 9/14 Rotenburg (Quaas)
 • 9/14 Wiesbaden (Quaas)
 • 10/14 Göttingen (Koßagk)
 • 11/14 Leipzig (Quaas)
 • 11/14 Freiburg (E. Maier)
 • 11/14 Hamburg (Gieseking)
 • 11/14 Bad Saarow (Koßagk)
 • 11/14 Wien (Hefler)

 

2014 Fortgeschrittenenkurse

 • 1/14 Linz (Hefler)
 • 4/14 Hamburg (Küppers)
 • 5/14 Erlangen (Mehlhorn)
 • 9/14 Jesteburg (Brummer)
 • 10/14 Köln (Küppers)
 • 11/14 Graz (Reich)
 • 11/14 Weitenburg (Menton)
 • 12/14 Berlin (A. Schneider)

 

2013 Basiskurse

 • 1/13 Dresden (Link)
 • 2/13 Hamburg (Schomann)
 • 4/13 Tübingen (Henes)
 • 3/13 Düsseldorf-Foko (Quaas)
 • 3/13 Erlangen (Mehlhorn)
 • 3/13 Bad Saarow (Böhmer)
 • 3/13 Weitenburg (Menton)
 • 3/13 Thyon (Küppers)
 • 4/13 Greifswald (Quaas)
 • 4/13 Wernigerode (Scheungraber)
 • 4/13 Tegernsee (Böhmer)
 • 4/13 Freiburg (Quaas)
 • 5/13 Lübeck (Küppers)
 • 6/13 Marburg (Quaas)
 • 6/13 Bielefeld (Gieseking)
 • 6/13 Oberhausen (Patzke)
 • 6/13 München (Dannecker)
 • 8/13 Wiesbaden/Bad Soden (Quaas)
 • 9/13 Wilhelmshaven (Böhmer)
 • 9/13 Pforzheim (Küppers)
 • 10/13 Leipzig (Quaas)
 • 10/13 Köln (Küppers)
 • 10/13 Berlin (Torsten)
 • 11/13 Wien (Hefler)
 • 11/13 Hamburg (Kühler-Obbarius)
 • 11/13 Göttingen (Koßagk)
 • 11/13 Weitenburg (Menton)
 • 11/13 Düsseldorf-Medica (Küppers)

 

2013 Fortgeschrittenenkurse

 • 1/13 Wien (Reinthaler/Hefler)
 • 1/13 Brandenburg (Budner)
 • 4/13 Hamburg (Küppers)
 • 4/13 Stralsund (Heinrich)
 • 6/13 Berlin (Heinrich)
 • 9/13 Köln (Küppers)
 • 11/13 Jena (Scheungraber)
 • 11/13 Graz (Reich)
 • 11/13 Berlin (Schneider)

 

2012 Basiskurse

 • 1/12 Dresden (Link)
 • 2/12 München (Böhmer)
 • 2/12 Tübingen (Henes)
 • 2/12 Potsdam (Budner)
 • 3/12 Düsseldorf (Quaas)
 • 3/12 Bremen (Kühn)
 • 3/12 Erlangen (Mehlhorn)
 • 3/12 Heidelberg (Eichbaum)
 • 4/12 Stralsund (Heinrich)
 • 4/12 Köln (Küppers)
 • 4/12 Brandenburg (Budner)
 • 5/12 Lüneburg (Schomann)
 • 6/12 Rendsburg (Heinrich)
 • 6/12 Greifswald (Quaas)
 • 6/12 Berlin (Böhmer)
 • 8/12 Bergisch Gladbach (Böhmer)
 • 9/12 Rotenburg (Link)
 • 9/12 Wiesbaden/Bad Soden (Quaas)
 • 9/12 Wien (Hefler)
 • 10/12 Leipzig (Quaas)
 • 10/12 Berlin (Torsten)
 • 11/12 Hamburg (Kühler-Obbarius)
 • 11/12 Hannover (Schomann)
 • 11/12 Kiel (Hagemann)
 • 11/12 Weitenburg (S. Menton)
 • 11/12 Linz (Hefler)
 • 12/12 Köln (Quaas)

 

2012 Fortgeschrittenenkurse

 • 1/12 Wien (Reinthaller/Hefler)
 • 1/12 Berlin (Böhmer)
 • 4/12 Stralsund (Heinrich)
 • 4/12 Jena (Scheungraber)
 • 6/12 Hamburg (Kühler-Obbarius)
 • 6/12 Bad Saarow (Budner)
 • 6/12 Graz (Reich)
 • 9/12 Berlin (Torsten)
 • 9/12 Jesteburg (Brummer)
 • 9/12 Hannover (Böhmer)

2011 Basiskurse

 • 2/11 Soest (Lelle‘)
 • 3/11 Erlangen (Mehlhorn)
 • 3/11 Lüneburg (Schomann)
 • 3/11 Hamburg (Böhmer)
 • 4/11 Stralsund (Heinrich)
 • 5/11 Bad Münder (Böhmer)
 • 5/11 Greifswald (Quaas)
 • 5/11 Bad Saarow (Budner)
 • 5/11 Saarbrücken (AZÄD)
 • 9/11 Wiesbaden – Bad Soden (Quaas)
 • 9/11 Berlin (A. Schneider)
 • 9/11 Wien (Reinthaller/Hefler)
 • 10/11 Aachen (Quaas)
 • 10/11 Berlin (Torsten)
 • 11/11 Hamburg (Kühler-Obarius)
 • 11/11 Leipzig (Quaas)
 • 11/11 Düsseldorf (Medica – Küppers/Lelle‘)
 • 12/12 Essen (AZÄD)

 

2011 Fortgeschrittenenkurse

 • 4/11 Düsseldorf (Küppers/Lelle‘)
 • 5/11 Hamburg (Böhmer)
 • 6/11 Graz (Reich)
 • 10/11 Berlin (AGCPC Tagung)
 • 10/11 Hannover (Böhmer)

 

2010 Basiskurse

 •  3/10 Erlangen (Mehlhorn)
 •  4/10 Greifswald (Quaas)
 •  4/10 Hamburg (Schomann, Seidl)
 •  4/10 Jena (Scheungräber)
 •  4/10 Köln (AZÄD)
 •  5/10 Berlin (EFC, Kolposkopie-Workshops)
 •  9/10 Berlin (A. Schneider, Böhmer)
 •  9/10 Wiesbaden (Quaas)
 • 10/10 Bad Münder (Böhmer, A. Schneider)
 • 10/10 Leipzig (Kühndel, Quaas)
 • 11/10 Hamburg (Kühler-Obarius)
 • 11/10 Düsseldorf (Medica – Küppers. Lellè)

 

2010 Fortgeschrittenenkurse

 •  2/10 Düsseldorf (Küppers, Lellé)
 •  5/10 Berlin (EFC)
 •  6/10 Graz (Reich)
 •  8/10 Jesteburg (Brummer)
 • 10/10 Berlin-Neukölln (Torsten)
 • 11/10 Hannover (Böhmer)

 

2009 Basiskurse

 • 1/09 Bad Münder (Böhmer)
 • 4/09 Stralsund (Heinrich)
 • 5/09 Titisee-Neustadt (Hillemanns)
 • 6/09 Greifswald (Quaas)
 • 8/09 Jena (Herrmann)
 • 9/09 Wiesbaden (Quaas)
 • 9/09 Dresden (AGCPC Tagung)
 • 10/09 Leipzig (Kühndel, Quaas)
 • 10/09 Berlin-Neukölln (Torsten)
 • 11/09 Düsseldorf – Medica (Küppers, Lelle‘)

 

2009 Fortgeschrittenenkurse

 • 1/09 Düsseldorf (Küppers, Lelle‘)
 • 5/09 Marienfeld (Tötsch, Quaas)
 • 5/09 Bad Saarow (Budner)
 • 6/09 Graz (Reich)
 • 9/09 Dresden (AGCPC Tagung)

2008 Basiskurse

 • 4/08 Greifswald (Quaas)
 • 4/08 Marienfelde (Tötsch)
 • 4/08 Bad Münder (Böhmer)
 • 4/08 München (Böhmer)
 • 5/08 Bad Saarow (Budner)
 • 6/08 Erlangen (Mehlhorn)
 • 7/08 Titisee-Neustadt (Hillemanns)
 • 7/08 Jena (Runnebaum, Herrmann)
 • 9/08 Wiesbaden (Quaas)
 • 10/08 Stralsund (Heinrich)
 • 10/08 Leipzig (Kühndel, Quaas)
 • 11/08 Düsseldorf – Medica (Küppers, Lelle‘)

 

2008 Fortgeschrittenenkurse

 • 6/08 Graz (Reich)
 • 8/08 Jesteburg, mit Prüfung zum Kolposkopiediplom (Schomann, Brummer)
 • 11/08 Berlin – Neukölln, mit Prüfung zum Kolposkopiediplom (Torsten)